Tieto Zásady ochrany osobných údajov upravujú postupy pre nakladanie s informáciami na internetových stránkach, ktoré odkazujú na tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „internetové stránky“). Údaje na týchto internetových stránkach podliehajú kontrole spoločnosti Marsh Ltd s registračným číslom 01507274 a sídlom na adrese:

MARSH LIMITED
1 TOWER PLACE WEST
TOWER PLACE
LONDÝN
EC3R 5BU
Registračné číslo 01507274 

Pokiaľ chcete používať tieto internetové stránky a služby, ktoré ponúkajú, musí vám byť najmenej 18 rokov a musíte byť právne spôsobilí uzatvárať právne záväzné zmluvy v súlade s platnými právnymi predpismi. 

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sme vytvorili so zámerom informovať vás o našich postupoch. S osobnými údajmi, zhromažďovanými našou spoločnosťou na týchto internetových stránkach alebo prostredníctvom nich, sa bude nakladať v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ak použijtete tieto internetové stránky, súhlasíte s používaním, uchovávaním a spracovávaním vašich osobných údajov, ako i ďalších informácií uložených na týchto internetových stránkach alebo údajov, ktoré ste predložili na týchto internetových stránkach alebo prostredníctvom nich, v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov, ako je podrobne uvedené nižšie. 

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa riadia PODMIENKAMI POUŽÍVANIA INTERNETOVÝCH STRÁNOK (ďalej len „Podmienky“). 

Za určitých konkrétnych okolností vaše osobné údaje môžu byť odovzdané mimo Európsky hospodárský priestor („EHP“). Viacej informácií nájdete nižšie v oddiele týkajúcom sa odovzdávania údajov do zahraničia. 

Na týchto internetových stránkach používáme cookies. Cookies označujú malé množstvo dát zdieľaných medzi vašim internetovým prehliadačom a určitými internetovými stránkami. Viacej informácií o tom, ako používame cookies, aké typy využívame a ako ich odmietnuť, nájdete nižšie v oddiele o internetových navigačných informáciách a cookies. 

Máte právo na prístup k Vašim osobným údajom, ktoré máme k dispozícii. Stačí, keď nás budete kontaktovať na adrese marsh.slovakia@marsh.com
. V súlade s platnými právnymi predpismi v rámci vašej jurisdikcie môže byť táto žiadosť o získanie prístupu spoplatnená za účelom úhrady našich nákladov vzniknutých v súvislosti s poskytovaním vašich podrobných osobných údajov, ktoré máme k dispozícii. Máte tiež právo vzniesť námietku voči akémukoľvek spracovávaniu údajov, ktoré by vám mohlo spôsobiť škodu alebo ujmu, a ďalej máte právo nepresné údaje opraviť, zablokovať, vymazať alebo odstrániť a ďalšie práva dotknutých osôb vyplývajúcich z prílišných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov. 

Za predpokladu, že  poskytnete svoj súhlas, môžeme vaše osobné údaje používať k marketingovým účelom. Viacej informácií o marketingu a spôsobe, ako upraviť vaše preferencie, nájdete nižšie v oddiele o marketingu. 

Zhromažďovanie, používanie a zverejňovanie osobných údajov 

Informácie, ktoré spoločnosť Marsh zhromažďuje z týchto internetových stránok, spadajú do dvoch kategórií: (1) informácie dobrovoľne poskytované návštevníkmi našich internetových stránok a (2) vysledované informácie získané z pohybu návštevníkov po našich internetových stránkach. 

(1) Informácie, ktoré nám poskytujete dobrovoľne

Pri používání našich internetových stránok sa môžete rozhodnúť, že nám poskytnete informácie, aby ste nám pomohli lepšie uspokojiť vaše potreby. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, vychádzajú z toho, akým spôsobom sa naše internetové stránky rozhodnete používať. 

Pokiaľ požadujete brožúru

Pokiaľ od nás požadujete brožúru alebo ďalšie informácie, potrebujeme, aby ste nám oznámili svoje meno, e-mailovu adresu, názov vašej organizácie a domovského štátu, aby sme vám požadované materiály mohli poslať a aby sme zistili, či už nie ste existujúcim klientom spoločnosti Marsh. 

Pokiaľ sa u nás zaregistrujete, prípadne požadujete cenovú ponuku poistenia 

Pokiaľ sa na týchto internetových stránkach zaregistrujete, alebo požadujete cenovú ponuku poistenia, môžeme vás požiadať o vaše meno, e-mailovú adresu, názov štátu, telefónne číslo a dôvod vašej komunikácie, ako aj o informácie o vašej pracovnej pozícii a organizácii a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré budeme považovať za nevyhnutné pre poskytnutie cenovej ponuky. Na formulári žiadosti označíme hviezdičkou, ktoré údaje sú dobrovoľné a ktoré povinné. Všetky osobné údaje, ktoré nám pošlete, budú použité iba k účelom uvedeným na internetových stránkach alebo v Zásadách ochrany osobných údajov.

Pokiaľ sa po obdržaní cenovej ponuky rozhodnete pokračovať, vyžiadame si od vás osobné údaje nevyhnutné pre dokončenie danej cenovej ponuky alebo transakcie, ako je vaše meno, adresa, PSČ, kontaktné telefonne číslo, e-mailová adresa, fakturačná adresa či platobné údaje, pokiaľ sú pre daný produkt podstatné. Vaše osobné údaje použijeme k správe vášho poistenia, vybavovania poistných udalostí a pod. a celkovo k riadeniu nášho obchodného vzťahu. Informácie o jednotlivých kategóriách príjemcov osobných údajov nájdete v oddiele Zverejňovania vašich údajov. 

Pokiaľ budete niečo komentovať

V neposlednej rade – pokiaľ budete komentovať akýkoľvek obsah, ktorý si budete prehliadať na našich internetových stránkach, vyžiadame si vaše meno a e-mailovú adresu, aby sme vás, ak budete s tým súhlasiť, mohli e-mailom informovať, ak niekto daný obsah tiež okomentuje, a zároveň, aby sme mohli diskusiu usmerňovať v súlade s našimi zásadami prijateľného používania. Upozorňujeme, že informácie, ktoré tu poskytnete, budú verejne k dispozícii zamestnancom spoločnosti Marsh a ďalším užívateľom týchto internetových stránok.

(2) Sledované/internetové navigačné informácie

Zatiaľ čo budete prechádzať týmito internetovými stránkami, môžeme tiež zhromažďovať informácie prostredníctvom bežne používaných nástrojov určených ku zhromažďovaniu informácií, ako sú cookies a internetové príznaky (súhrnne ďalej nazývané „internetové navigačné informácie“). Internetové navigačné informácie obsahujú štandardné informácie z vášho internetového prehliadača (ako napr. typ a jazyk prehliadača), vašu adresu internetového protokolu („IP“) a vašu činnosť na internetových stránkach (ako napr. sledované internetové stránky a odkazy, na ktoré ste klikali). Internetové navigačné informácie popisujeme podrobnejšie nižšie.

Marketing

Pokiaľ ste nám k tomu dali súhlas, môžeme vaše osobné údaje použiť k poskytovaniu informácií o ostatných službách a produktoch ponúkaných spoločnosťou Marsh v oblasti poisťovníctva a finančných služieb, riadení rizík a konzultačných služieb našich pridružených spoločností, ktoré by vás podľa nášho názoru mohli zaujímať. Môžeme vás kontaktovať poštou, telefonicky, e-mailom či inak. 

Aké marketingové informácie obdržíte, môžete ovplyvniť, keď vstúpite do profilového centra. Tam si môžete vybrať, aké marketingové informácie budete dostávať a v akom formáte (tj. e-mailom, prostredníctvom SMS, alebo kanálom RSS). 

Odhlásenie 

Pokiaľ ste najprv uviedli, že si prajete dostávať marketingové správy od spoločnosti Marsh, avšak teraz si ich už neprajete dostávať, kontaktujte nás prosím pomocou kontaktných údajov na konci týchto Zásad ochrany osobných údajov, alebo nám to povedzte, keď budete rozprávať s niektorým z našich zástupcov. Môžete tiež kliknúť na tlačítko „odhlásiť“ na konci správy, alebo sa prihlásiť na internetové stránky a zrušiť zaškrtnutie všetkých upozornení, ktoré ste si predtým priali dostávať. Počnúc nasledujúcim dňom tieto upozornenia už dostávať nebudete. Ak sú tieto upozornenia nevyhnutné k tomu, aby sme vám mohli poskytovať služby, o ktoré ste požiadali, a tieto upozornenia neobsahujú žiadne marketingové informácie, potom tieto upozornenia odhlásiť nemožno. 

Internetové navigačné informácie

Cookies

Rovnako ako mnoho iných spoločností aj my môžeme na týchto internetových stránkach používať cookies. Cookies označujú malé množstvo dát zdieľaných medzi vašim internetovým prehliadačom a určitými internetovými stránkami. Používanie cookies prináša užívateľovi rýchlejšiu a jednoduchšiu orientáciu.

Tieto cookies umožňujú našim internetovým stránkam zapamätať si vaše Jediné osobné údaje, ktoré cookie môžu obsahovať, sú údaje, ktoré dáte k dispozícii. Cookie nemôže načítať dáta z pevného disku vášho počítača. 

Existujú rôzne druhy cookies s rôznymi funkciami: 

(i) Dočasné cookies: Sú uložené na vašom počítači iba počas vášho prehliadania internetových stránok. Pri zatvorení prehliadača sa automaticky vymazávajú. Obvykle obsahujú identifikáciu anonymného užívateľa, a umožňujú vám tak surfovať po internetových stránkach, bez toho aby ste sa na každú z nich museli prihlasovať. Nezhromažďujú žiadne informácie z vášho počítača. 

(ii) Permanentné cookies: Permanentná cookie je uložená na vašom počítači ako súbor a aj pri zatvorení internetového prehliadača tam zostáva. Príslušné internetové stránky, ktoré ju vytvorili, ju môžu načítať pri vašej ďalšej návšteve. 

(iii) Cookies prvých strán: Úlohou tohto typu cookies je zachovať vaše preferencie pre určité internetové stránky. Sú uložené a posielajú sa medzi serverom a pevným diskom vášho počítača. Nepoužívajú sa k ničomu inému, len k vášmu individuálnemu nastaveniu.

Na našich internetových stránkach nikdy nepoužívame cookies tretích strán alebo nevyhovujúce cookies, avšak internetové príznaky poskytnuté tretími stranami používame (viď. oddiel Internetové príznaky). 

Informácie o všetkých týchto kategóriách cookies a o cookies všeobecne získate na adrese aboutcookies.org

Cookies používame k nasledujúcim účelom:

Pokiaľ je to nevyhnutne nutné

Tieto cookies sú úplne zásadné, aby ste sa mohli pohybovať po našich internetových stránkach a používať ich funkcie, ako napr. získať prístup do zabezpečených častí internetových stránok. Bez týchto cookies vám nemôžeme poskytovať služby, o ktoré žiadate, napr. cenovú ponuku alebo prihlásenie k vášmu účtu. Tieto cookies o vás nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by mohli byť použité k marketingovým účelom, ani si nepamätajú, kde na internete ste sa pohybovali. 

Výkon 

Tieto cookies zhromažďujú informácie o tom, ako návštevníci tieto internetové stránky používajú, napr. na ktoré stránky návštevníci chodia najčastejšie a či z internetových stránok dostávajú chybové hlásenia. Tiež nám dovoľujú zaznamenávať a počítať počet návštevníkov internetových stránok, čo nám umožňuje sledovať, akým spôsobom návštevníci tieto internetové stránky používajú, a tak môžeme zlepšiť spôsob fungovania našich internetových stránok. Tieto cookies nezhromažďujú informácie, ktoré by návštevníka identifikovali, pretože všetky údaje, ktoré tieto cookies zhromažďujú, sú anonymné a používajú sa len na vylepšenie fungovania našich internetových stránok. 

Funkčnosť voľby (napr. vaše užívateľské meno, jazyk alebo oblasť, kde sa nachádzate) a poskytnúť vám vylepšené funkcie. Naše internetové stránky si napr. môžu zapamätať vaše prihlasovacie údaje, aby ste sa nemuseli opakovane prihlasovať k vášmu účtu, budete pri prístupe na naše internetové stránky používať určité zariadenie. Tieto cookies možno tiež používať k zapamätaniu zmien, ktoré ste vykonali vo veľkosti textu, vzhľadu písma a ostatných častí internetových stránok, ktoré môžete upravovať. Je možnosť ich tiež používať na poskytovanie vami požadovaných služieb, ako je napr. pozeranie videa alebo pridania komentáru k článku. Informácie, ktoré tieto cookies zhromažďujú, sú obvykle anonymizované. Nezhromažďujú o vás žiadne informácie, ktoré by bolo možné použiť k propagačným účelom alebo k zapamätaniu si toho, kde na internete ste sa pohybovali. 

Ak chcete získať viac informácií o povolení a odmietnutí cookies vo vašom internetovom prehliadači, pozrite sa prosím do Nápovedy vášho internetového prehliadača alebo navštívte aboutcookies.org. 

K zhromažďovaniu a triedeniu štatistických údajov z našich internetových stránok používame program Google Analytics. Ďalšie podrobnosti o cookies nastavených pomocou programu Google Analytics nájdete na internetových stránkach Google Code. 

Internetové príznaky

Tieto internetové stránky môžu tiež samostatne alebo v spojení s cookies používať internetové príznaky (vrátane internetových príznakov dodávaných alebo poskytovaných tretími stranami) za účelom získavania informácií o tom, ako užívatelia internetové stránky používajú a ako reagujú na e-maily od spoločnosti Marsh. Internetové príznaky sú transparentné elektronické obrázky, ktoré rozpoznávajú určité typy informácií na vašom počítači (napr. cookies), keď si prehliadate konkrétne internetové stránky prepojené s internetovým príznakom, ako aj popis internetových stránok prepojených s internetovým príznakom. Internetové príznaky používame k prevádzkovaniu a zlepšovaniu našich internetových stránok a e-mailovej komunikácie. Informácie z internetových príznakov môžeme používať v kombinácii s ďalšími dátami, ktoré už o našich klientoch máme, aby sme vám poskytli informácie o spoločnosti Marsh a o našich službách. Toto preskúmanie informácií prebieha na anonymnej báze. 

IP adresy

Ak navštívite naše internetové stránky, spoločnosť Marsh zaznamená adresu vášho internetového protokolu („IP“), aby mohla sledovať a zhromažďovať neosobné informácie. Spoločnosť Marsh napr. používa IP adresy k sledovaniu oblastí, z ktorých pochádzajú užívatelia našich internetových stránok. IP adresy sa budú ukladať takým spôsobom, aby vás z IP adresy nebolo možno identifikovať. Pokiaľ si neprajete, aby sme si vašu IP adresu uložili, zadajte prosím túto možnosť pomocou jednej z metód popísaných vyššie v oddiele Odhlásenie

Zverejňovanie alebo používanie vašich údajov

Vaše osobné údaje nebudeme bez vášho predchádzajúceho súhlasu vymieňať alebo predávať ani inak distribuovať mimo skupiny Marsh & McLennan Companies, Inc. („MMCo“) okrem situácií, keď to bude v súlade s vašimi pokynmi (vrátane poskytovania služieb, ktorých poskytovanie ste nám zadali) alebo v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Tieto Zásady ochrany osobných údajov neplatia pre osobné údaje, ktoré už sú verejne dostupné. Pokiaľ sme osobné údaje obdržali nezávisle od tretej strany, a to aj v prípade, kedy sa má za to, že jednotlivci, ktorých sa osobné údaje týkajú, boli oboznámení s dôvodmi pre získanie ich osobných údajov aj o skutočnosti, že tieto údaje môžu byť odovzdávané tretím stranám, ako je MMCo, potom sa na tieto osobné údaje podmienky týchto Zásad ochrany osobných údajov vzťahujú. 

Vaše osobné údaje môžeme distribuovať v zákonne stanovenom rozsahu, ako je uvedené nižšie: 

Poskytovanie služieb. V priebehu bežného poskytovania služieb našim klientom je možné zdielať osobné údaje v rámci MMCo pre výskumné a štatistické účely, kvôli správe systému a prevencii alebo odhalovania trestnej činnosti. Pokiaľ nám poskytnete údaje, ktoré budú obsahovať osobné údaje tretích strán (mená, adresy alebo iné informácie súvisiace so žijúcimi osobami), potom si tieto osobné údaje ponecháme a budeme ich používať, aby sme vám mohli poskytovať všeobecné poistenie a ďalšie služby, pričom máme za to, že jednotlivci, ktorých sa osobné údaje týkajú, boli oboznámení s dôvodmi pre získanie ich osobných údajov aj o skutočnosti, že tieto údaje môžu byť odovzdávané tretím stranám, ako je MMCo.

Získané cenové ponuky a zjednávanie poistného krytia. Aby sme mohli vytvoriť vami požadovanú cenovú ponuku poistenia, a potom v prípade, že budete žiadať zjednanie poistného krytia je nevyhnutné, aby sme vaše osobné údaje, ktoré sme od vás získali, zdieľali s príslušnými poskytovateľmi poistenia, agentami a poskytovateľmi služieb, konzultantmi a spoločnosťami pôsobiacimi v oblasti výskumu trhu a zaistenia kvality. Pokiaľ tieto tretie strany používajú a spracovávajú vaše osobné údaje, budeme po nich požadovať, aby používali vaše osobné údaje takým spôsobom, ktorý je v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Pokiaľ si tieto tretie strany budú priať použiť vaše osobné údaje k akémukoľvek inému účelu, sú zo zákona povinné vás o tom vyrozumeť a,  a ak to bude potrebné, získať váš súhlas. Ak máte záujem získať viac informácií o týchto tretích stranách, kontaktujte nás prosím na adrese  HYPERLINK "mailto:contact@marsh.com" contact@marsh.com. 

Agenti a poskytovatelia služieb. Niekedy najímame iné spoločnosti a jednotlivcov, aby pod našim menom vykonávali určité funkcie alebo poskytovali určité služby, ako je napr. hosting týchto internetových stránok, rozosielanie e-mailových správ a telefonovanie v mene našej spoločnosti. Môžu mať prístup k osobným údajom, ako sú adresy, ktoré potrebujú k výkonu svojej funkcie, ale majú zakázané používať ich k iným účelom, ako  je poskytovanie služieb pre spoločnosť Marsh. 

Obchodné prevody. Pretože neustále rozvíjame naše podnikanie, môžeme predávať alebo nakupovať niektoré aktíva. V rámci týchto transakcií sú informácie o užívateľoch, vrátane osobných údajov, obvykle jedným z prevádzaných obchodných aktív. Pokiaľ sa tiež sama spoločnosť Marsh alebo všetky jej podstatné aktíva stanú predmetom akvizície, potom vaše osobné údaje môžu patriť medzi prevádzané aktíva. Za takýchto okolností teda môžeme zverejňovať, prípadne prevádzať vaše osobné údaje kupujúcej tretej strane. 

Právne záležitosti. Spoločnosť Marsh môže uchovávať a má právo bez predchádzajúceho povolenia zverejňovať akékoľvek vaše osobné údaje alebo údaje o vašom používaní týchto internetových stránok, pokiaľ spoločnosť Marsh v dobrej viere predpokladá, že je to nevyhnutné: (a) k ochrane a obrane práv, majetku alebo bezpečnosti skupiny MMCo, zamestnancom, ostatných užívateľov týchto internetových stránok alebo verejnosti; (b) k uplatneniu podmienok, ktoré platí pre používanie týchto internetových stránok; alebo (c) k reakcii na tvrdenie, že akýkoľvek ich obsah porušuje práva tretích strán. Osobné údaje môžeme tiež zverejňovať tak, ako budeme považovať za nevyhnutné k splneniu požiadaviek akýchkoľvek platných zákonov, právnych predpisov, súdneho riadenia alebo žiadosti zo strany štátnych orgánov. 

Zamestnanci spoločnosti Marsh: Vaše osobné údaje budeme odovzdávať našim zamestnancom a ostatným zamestnancom v rámci skupiny MMCo, ktorí pre nás budú vaše osobné údaje spracovávať, a tak budú plniť nasledujúce funkcie: oddelenie marketingu bude vykonávať marketingové aktivity. Ak pôjde o právnu záležitosť, bude ju riešiť tím právneho oddelenia. Ak pôjde o nábor, príp. záležitosť týkajúca sa zamestnania, bude ju riešiť tím personálneho oddelenia. Ak sa spracovanie bude týkať internetových stránok, bude táto záležitosť odovzdaná tímu IT a ďalej potom príslušným obchodným jednotkám. Ďalej sa budú spracovávať osobné údaje za účelom hodnotenia zamestnancov alebo kvôli zvažovaniu ich povýšenia alebo platového postupu či preradenia. Oddelenie IT môže spracovávať osobné údaje zamestnancov a zákazníkov v rámci správy systémov či aplikácií tam, kde je prístup k týmto osobným údajom nevyhnutný. 

Prevádzanie informácií do zahraničia

Vyjadrením  súhlasu s týmito Podmienkami zároveň súhlasíte s tým, že Vaše osobné údaje môžu byť prevádzané do akejkoľvek krajiny vrátane krajín mimo Európsky hospodársky priestor („EHP“), ktoré nemajú tak kvalitné systémy ochrany osobných údajov ako krajiny v rámci EHP, za ktorýmkoľvek vyššie uvedeným účelom a taktiež z dôvodu správy systémov. Spoločnosť Marsh má svoje pobočky vo viac ako 100 krajinách sveta. Zoznam spoločností, ktoré sú súčasťou našej skupiny a ktorým môžeme prevádzať vaše osobné údaje, nájdete, keď kliknete tu. Je možné, že informácie o vás alebo vaše osobné údaje budú týmto pobočkám odovzdané – avšak len za predpokladu, že požadujete poskytovanie služieb v inej krajine. 

Osobné údaje zhromažďované prostredníctvom týchto internetových stránok sa spracovávajú a archivujú v USA. Poskytovateľ web hostingu spoločnosti Marsh spĺňa pravidlá EU Safe Harbor Framework stanovené americkým ministerstvom obchodu vo veci zhromažďovania, používania a archivácie údajov z Európskej únie a ktoré sú v súlade Rozhodnutím Komisie z 26. júla 2000 v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranosti ochrany poskytovanej zásadami „bezpečného prístavu“ a súvisiacimi často kladenými otázkami vydanými Ministerstvom obchodu USA. Pokiaľ príjemca sám neprijal zásady Safe Harbor, zaistíme, aby vaše osobné údaje .boli zodpovedajúcim spôsobom ochránené s pomocou iných opatrení. 

Pokiaľ spoločnosti Marsh poskytnete akékoľvek osobné údaje týkajúce sa inej osoby, či už na týchto internetových stránkach alebo prostredníctvom nich, a tieto osobné údaje budú chránené iným štátom alebo krajinou, ponesiete zodpovednosť za dodržiavanie platných zákonov v tom rozsahu, v akom sa vzťahujú k vášmu právu používať tieto osobné údaje, vášmu prevodu týchto údajov spoločnosti Marsh, archivácii týchto osobných údajov spoločností Marsh v elektronickej podobe na týchto internetových stránkach a k používaniu týchto osobných údajov pri sprostredkovaní a ďalších službách pre vašu organizáciu v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

Aktualizácia vašich osobných údajov

Je dôležité, aby osobné údaje, ktoré o vás máme k dispozícii, boli presné, úplné a aktuálne. Pokiaľ      u ktoréhokoľvek z vašich osobných údajov dôjde k zmene, môžete príslušnú informáciu aktualizovať na stránke s vašim užívateľským profilom. O zmene nás môžete informovať tiež prostredníctvom  e-mailu poslaného na adresu marsh.slovakia@marsh.com
.

Zásady prijateľného používania

Pokiaľ k nejakému obsahu zverejnenému spoločnosťou Marsh pridáte komentár, alebo pokiaľ sa zapojíte do diskusie na diskusnom fóre alebo v rámci chatu, trváme na tom, aby vaše príspevky boli v duchu nasledujúcich zásad:

Vo vašich komentároch sa vyjadrujte presne a vyjadrujte svoj skutočný názor.

Držte se v medziach zákonov platných vo vašej krajine – nepoužívajte tieto internetové stránky k zverejňovaniu hanlivého, obscénneho, urážlivého, nenávisť podnecujúceho alebo štvavého obsahu.

Neporušujte práva duševného vlastníctva (napríklad autorské práva, ochranné známky alebo práva nadobúdateľa databázy).

Názory vyjadrované jednotlivými účastníkmi sú iba názory týchto účastníkov a nijak nevyjadrujú názory spoločnosti Marsh.

Vaše komentáre odovzdáme zamestnancom MMCo, ktorí sledujú komentáre zverejňované na týchto internetových stránkach. Ďalšie informácie o tom, ako budú zamestnanci MMCo nakladať s vašimi osobnými údajmi, nájdete v odstavci (vi) Zamestnanci spoločnosti Marsh oddielu Zverejňovanie alebo používanie vašich údajov.

Externé odkazy

Marsh zverejňuje na svojich stránkach odkazy na ďalšie internetové stránky, ktorých zásady ochrany osobných údajov nemôžeme ovplyvniť. Akonáhle opustíte naše servery (zistíte to skontrolovaním URL zobrazeného v adresnom riadku vašeho internetového prehliadača), použitie všetkých osobných údajov, ktoré poskytnete, sa riadi zásadami ochrany osobných údajov prevádzkovateľov internetových stránok, ktoré ste navštívili. Tieto zásady sa môžu od našich zásad odlišovať. Pokiaľ nemôžete u niektorých z takto navštívených stránok nájsť odkaz na zásady ochrany osobných údajov na domovskej stránke, mali by ste so žiadosťou o ďalšie informácie kontaktovať prevádzkovateľov internetových stránok priamo.

Bezpečnosť

Prijali sme technické a organizačné opatrenia potrebné pre zaistenie bezpečnosti osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, používame alebo spravujeme, a pre to, aby sme zabránili manipulácii s nimi, ich strate či neoprávnenému spracovaniu alebo prístupu k nim, s prihliadnutím k súčasným technickým možnostiam, povahe uložených dát a rizikám, ktorým sú vystavené v zmysle ľudských zásahov alebo fyzického a prírodného prostredia. Aj keď sú naše bezpečnostné opatrenia účinné, žiadny systém zabezpečenia nie je neprekonateľný. Bezpečnosť našej databázy zaručiť nemôžeme rovnako ako nemôžeme zaručiť, že osobné údaje, ktoré nám poskytnete, nebudú pri prenose k nám cez internet zachytené niekým iným. Žiadame vás, aby ste prispeli k bezpečnosti vašich údajov a uchovávali všetky heslá, ktoré používate k prístupe na internet alebo na tieto internetové stránky, v tajnosti. Tiež vás žiadame o zodpovedné nahlásenie všetkých bezpečnostných dier, ktoré prípadne na našich internetových stránkach alebo v akejkoľvek aplikácii, ktorá je prostredníctvom našich internetových stránok sprístupňovaná, zistíte.

Informácie týkajúce sa zamestnania

Tieto internetové stránky môžu ponúkať možnosť, aby ste nám prostredníctvom nich zaslali svoj životopis alebo vyplnený formulár. Pokiaľ nám za vyššie uvedenými účelmi pošlete osobné údaje, použijeme ich (vrátane ich prípadného odoslania) k tomu, aby sme na ich základe posúdili vašu kvalifikáciu a aby sme vás kontaktovali ohľadom pracovných pozícií v spoločnosti Marsh alebo v niektorej z jej pridružených spoločností, o ktoré by ste podľa nášho názoru mohli mať záujem. Osoba zasielajúca životopis alebo vyplnený formulár podľa tohto odseku zašle spolu s uvedenými dokumentmi aj súhlas so spracovaním jej osobných údajov a vyhlásenie, že sa oboznámila s obsahom týchto Zásad ochrany osobných údajov a že s nimi súhlasí.

Vaše osobné údaje môžeme odovzdať ďalším členom MMCo za účelom posúdenia vašej žiadosti o zamestnanie. Súčasťou takéhoto posúdenia bude odovzdanie vašich osobných údajov našim zamestnancom poverených spracovávaním vašej žiadosti. Ďalšie informácie o tom, ako zamestnanci MMCo budú nakladať s vašimi osobnými údajmi, nájdete v odstavci (vi) Zamestnanci spoločnosti Marsh oddiel Zverejňovanie alebo používanie vašich údajov.

Aktualizácia Zásad ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov boli naposledy aktualizované 8. mája 2012. Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžeme príležitostne aktualizovať. Pokiaľ tak učiníme, príslušné zmeny v týchto Zásadách ochrany osobných údajov vstupujú do účinnosti okamžite. Pokiaľ ste pravidelným návštevníkom týchto internetových stránok, doporučujeme, aby ste tieto Zásady ochrany osobných údajov kontrolovali pravidelne.

Kontaktné informácie

Dotazy ohľadom Zásad ochrany osobných údajov týkajúcich sa týchto Zásad ochrany osobných údajov nám prosím zasielajte prostredníctvom tohto formuláru: kontaktný formulár alebo písomne na nasledujúcej adrese:

Polly Naher
Marsh Limited
Tower Place East
Tower Place
London
EC3R 5BU

Veľká Británia