Produkty a Služby

Automobilový priemysel
Automobilový priemysel
Automobilový priemysel je pomerne zložitá oblasť, čo sa týka množstva a druhov rizík, a to predovšetkým pre subdodávateľov výrobcov automobilov, distribučné spoločnosti a maloobcho...  >>
Benchmarking
Benchmarking
Globálny portál „Benchmarking“ spoločnosti Marsh poskytuje našim klientom aktuálne reporty obsahujúce informácie z oblasti poistenia rôznych priemyselných odvetví, reporty týkajúce...  >>
Chemický priemysel
Chemický priemysel
Otázka riadenia rizík je pre chemické spoločnosti dôležitá. Najmä reputácia spoločnosti a plánovanie kontinuity podnikania sú stále závažnejšie oblasti pre riadenie rizík.  >>
Energetika a sieťové odvetvia
Energetika a sieťové odvetvia
Riadenie rizík v energetike a sieťových odvetviach je v súčasnosti oveľa dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Trh energetického priemyslu i sieťových odvetví je pomerne nestabilný,...  >>
Farmaceutický priemysel
Farmaceutický priemysel
Otázka riadenia rizík je pre farmaceutické spoločnosti dôležitá. Najmä reputácia spoločnosti a plánovanie kontinuity podnikania sú stále závažnejšie oblasti pre riadenie rizík.  >>
Finančné inšitúcie
Finančné inšitúcie
Vzhľadom k ich veľkosti, každodennému riadeniu a vykonávaniu zložitých a nákladných finančných transakcií a hospodáreniu s vysokými finančnými čiastkami sú finančné inštitúcie vyst...  >>
Likvidácia škôd
Likvidácia škôd
Každý, kto si zaobstará poistenie očakáva od svojej poisťovne alebo makléra vysoko kvalitné služby likvidácie poistných udalostí. Naša spoločnosť ponúka v tejto oblasti služby nad ...  >>
Marsh Risk Consulting
Marsh Risk Consulting
Keď sa riziko stane reálnou hrozbou, môže to chod spoločnosti ohroziť alebo dokonca zastaviť jej prevádzkovú činnosť. Vtedy každý, kto je v danej spoločnosti zainteresovaný a má zá...  >>
Poistenie D&O
Poistenie D&O
Nie je veľa riadiacich pracovníkov a manažérov, ktorí sú schopní obsiahnuť komplexnosť podnikania a zároveň poznať právne či regulačné záležitosti v prostredí, v ktorom pôsobia. Pr...  >>
Poistenie flotíl
Poistenie flotíl
Spoločnosť MARSH poskytuje komplexné služby týkajúce sa správy poistenia vozidiel. Zaoberáme sa službami v oblasti poistenia povinného zmluvného poistenia, havarijného poistenia vr...  >>
Poistenie majetku
Poistenie majetku
Ako popredný svetový líder v oblasti riadenia majetkových rizík, Marsh ponúka poistenie na najvyššej úrovni, pričom berie do úvahy situáciu na poistnom trhu, globálne zdroje a tech...  >>
Poistenie pohľadávok
Poistenie pohľadávok
Marsh sa aj v oblasti poistenia pohľadávok špecializuje na také riešenia, ktoré sú prispôsobené podľa individuálnych potrieb klienta. Môžu si vybrať poistné krytie pohľadávok všet...  >>
Poistenie zodpovednosi
Poistenie zodpovednosi
Poistenie profesnej zodpovednosti je v sektore služieb ekvivalent k poisteniu vadného výrobku. Poistenie profesnej zodpovednosti chráni zodpovedný subjekt a pomáha hradiť prípadné ...  >>
Pol'nohospodárstvo
Pol'nohospodárstvo
Marsh sa aj v oblasti poistenia pohľadávok špecializuje na také riešenia, ktoré sú prispôsobené podľa individuálnych potrieb klienta. Môžu si vybrať poistné krytie pohľadávok všet...  >>
Preprava
Preprava
Prepravný priemysel je len zriedka mimo záujmu pozornosti. Katastrofické udalosti ako sú letecké nešťastia, vlakové nehody, požiare v tuneloch sú neustále prítomné riziká. Dopravné...  >>
Profesné služby
Profesné služby
Marsh poskytuje široké spektrum služieb s cieľom pomôcť organizáciám pri riadení viacerých rizík ako sú finančná a profesná zodpovednosť, zodpovednosť zamestnancov, zodpovednosť za...  >>
Reality
Reality
Marsh poskytuje svoje služby poistenia a riadenia rizík v snahe pomôcť realitnému sektoru znížiť náklady, zmierniť nerovnováhu na trhu, pozdvihnúť obchodné meno a značku spoločnost...  >>
Spotrebiteľský priemysel
Spotrebiteľský priemysel
Pre spoločnosti zo spotrebiteľského priemyslu je nevyhnutné neustále udržiavať silné väzby so svojimi zákazníkmi a vedieť zabezpečiť, aby ich reputácia a značka nebola ničím ohroze...  >>
Stavebný priemysel
Stavebný priemysel
V odvetví stavebného priemyslu sa vyskytujú okrem rizík týkajúcich sa ochrany a bezpečnosti zdravia na stavbe i niektoré nové typy rizík  >>
Telekomunikácie, média a technológie
Telekomunikácie, média a technológie
S neustálou inováciou v službách mobilných operátorov a telefonických zariadeniach prichádzajú aj vyššie požiadavky zo strany trhu a telekomunikačný priemysel je pod tlakom silného...  >>
Zamestnanecké benefity
Zamestnanecké benefity
Spolupráca s našou celosvetovou sieťou odborníkov na zamestnanecké výhody, Mercer Marsh Benefits, poskytuje klientom optimalizáciu ponúkaných výhod, globálnych riešení, kvalitné po...  >>
Zdravotníctvo
Zdravotníctvo
Rastúce nároky na odškodnenie, absencia, alebo slabá dostupnosť poistenia pre prípad zanedbania zdravotnej starostlivosti, obmedzené rozpočty, tlak na vyššiu efektívnosť, väčšia k...  >>
Dodávateľský reťazec
Dodávateľský reťazec
Globálne dodávateľské reťazce v súčasnosti doručujú výrobky a služby na trh oveľa efektívnejšie, rýchlejšie a lacnejšie ako kedykoľvek predtým. Tento posun však rovnako zvýšil aj p...  >>
Environmentálne riziká
Environmentálne riziká
V oblasti environmentálnych rizík je spoločnosť Marsh vybavená najlepšími odborníkmi, ktorí pri riešení environmentálnych problémov využívajú svoje skúsenosti a multidisciplinárny ...  >>
Kybernetické riziká
Kybernetické riziká
Marsh spolupracuje s poisťovňami zameranými na kybernetické riziká s cieľom zabezpečiť poistenie ochrany a bezpečnosti dát pre širokú škálu internetových a sieťových rizík.   >>
Prírodné katastrofy
Prírodné katastrofy
Prírodné katastrofy ako zemetrasenia, hurikány, krupobitie alebo záplavy môžu mať značný dopad na podnikanie. Hoci sú tieto riziká nepredvídateľné, aj tak môžu byť riadené.  >>
Terorismus
Terorismus
Pomerne často sa zabúda na to, že terorizmus môže ovplyvniť činnosť organizácie mnohými spôsobmi, a to ako priamo, tak i nepriamo. Moderné teroristické útoky nemajú vplyv iba na be...  >>
Únos a výkupné
Únos a výkupné
Zamestnanci nadnárodných spoločností, dodávateľov, tuzemských spoločností s medzinárodnými obchodnými zástupcami, zámožní jednotlivci i rodiny sú vystavení riziku únosov, vydierani...  >>